Jdi na obsah Jdi na menu
 

15. 2. 2018

Plán činnosti Mykologického klubu Plzeň na rok 2019

A. Schůze MK a vycházky do přírody

1.) Schůze klubu proběhnou 1x v měsíci kromě ledna, února, července a prosince. Začátky schůzí  v 17 hod. (čtvrté pondělí v měsíci, výjimky viz níže), ve II. poschodí budovy Západočeské fakulty na Chodském nám., vstup je z Klatovské tř. 51 (s přístupem přes dvůr). 

25. března: Výroční členská schůze, spojená s volbami na další 3leté období a zpráva o činnosti a hospodaření za uplynulé období. Zároveň budou vybírány členské poplatky na rok 2019 v částce 50,-Kč na člena dle Stanov MK.

29. dubna: Pozor, jedná se o 5. pondělí v měsíci! Přednáška Oldřicha Jindřicha v učebně č. 311 na téma „Houby v kuchyni“

20. května: Pozor, jedná se o 3. pondělí v měsíci! Přednáška Luboše Zeleného v učebně č. 311 na téma „Netradiční druhy hub Českého lesa“

24. června – Přednáška Svatopluka Jána v učebně č. 311 na téma „Ryzce, II.díl“

26. srpna: V učebně č. 303. Určování a demonstrace donesených živých hub.

23. září:  V učebně č. 303. Příprava výstavy hub a určování donesených živých hub.

21. října: Pozor, jedná se o 3. pondělí v měsíci! V učebně č. 303. Určování a demonstrace donesených živých hub.

25. listopadu: V učebně č. 303. Příprava na klubové kolo soutěže „Houby ve sladkokyselém nálevu“ a určování donesených živých hub.

2.) Každý člen klubu se vždy zapíše do prezenční listiny, zajišťuje Kozák. V průběhu schůzí vždy proběhnou aktuální organizační informace.

3.) Exkurze za poznáváním hub budou vyhlášeny podle aktuálního růstu hub, a to na web stránkách klubu a ti, co vlastní mailovou adresu, bude jim na ni zaslána pozvánka.  Přichází v úvahu výlet do vápencového území na trase Srbsko – Karlštejn a do lesoparku Martinská stěna u Dobřan.

Výstavy hub

24. - 25.5. (Pá od 10.00 do 18.00 hod. a So od 9.00 do 12.00 hod.) v Arboretu Sofronka Plzeň-Bolevec.

13. - 14.9. (Pá od 10.00 do 18.00 hod. a So od 9.00 do 12.00 hod.) v Arboretu Sofronka  Plzeň -Bolevec

7. - 8. 10., pondělí až úterý – hlavní výstava na Klatovské tř. Příprava výstavy v neděli odpoledne 6.10. – bude upřesněno na schůzi 23. září a na našich web stránkách.                                                                                           

B) Osvěta MK pro veřejnost

1.) Během celého roku (kromě prázdnin) je možné předávat v pracovní dny houby k určení do vrátnice. Vchod z Klatovské tř. 51. Obálku s houbami nebo krabici označit velkými písmeny:  Dr. Kout (Hájek). Pod těmito jmény svým mailovým, výjimečně tel. kontaktem a doplňujícím údajem, kde (pod čím) bylo sbíráno. Určení nejméně do rodu sdělíme do týdne. Zodpovídá Hájek a Kout.

2.) Houbařská poradna probíhá od začátku září do konce listopadu každé pracovní pondělí (2. 9. – 25. 11. od 16.00 do 18.00 hod. v přízemí v levém zadním rohu vstupní haly za vrátnicí na Klatovské tř. 51. Zodpovídá Hájek a výbor MK. Houby je žádoucí donášet celé, nikoliv uříznuté a poskytnout údaje, kde byly nalezeny. (Louka, druh lesa, podloží aj.).

3.) Dvě výstavky hub (viz výše) jsou v Arboretu Sofronka Plzeň-Bolevec. Výstavky ve spolupráci  se Správou veřejného statku města Plzně jsou v krásném lesním prostředí pod širým nebem. Zodpovídá Hájek, Vernerová.

4.) Hlavní výstava hub pro veřejnost bude uspořádána v prostorách fakulty (vchod z Klatovské tř. 51) ve dnech 7. - 8. října. Příprava na výstavu v odpoledních hodinách v neděli  6. října. V průběhu výstavy žádáme členy MK o donášku čerstvých plodnic hub. Zároveň bude na výstavě probíhat určování hub pro veřejnost. Zodpovídá výbor MK.

5.) Podle možností pomůžeme při určování hub na výstavách spřátelených MK a při oslovení různými organizacemi provedeme jednoduchou přednášku. Odpovídá výbor MK.

6.) Kontakt s médii, především s Plzeňským rozhlasem ohledně růstu hub zajišťuje Hájek, Zelený.

C) Interní záležitosti kroužku

1.) členský příspěvek 50,-Kč pokud možno uhradit na první, tj. březnové schůzi. Pokladník Černý. Kontakty s ČMS, příp. ČVSM zajišťují  Hájek a Černý, s mykology spřátelených MK Hájek. Web stránky MK spravuje Černý.

2.) Vnitroklubové kolo soutěže „Houby ve sladkokyselém nálevu“ pravděpodobně v sobotu  7.prosince  tradičně ve VŠ klubu v Bastile na Borech. Zajistí výbor, rezervaci prostor Starove.

3.) Výbor koncem roku projedná platební a docházkovou činnost členů MK a případně ukončí členství těm, kteří nezaplatili členský poplatek a nezúčastnili se žádné akce klubu. Podklady zajistí Černý, Kozák.

4.) Revizní komise se sejde koncem roku, provede revizi hospodaření klubu a podá zprávu o výsledku na nejbližší schůzi MK v roce 2019. Zodpovídá Bencová.

===============================================================================

 Ponovoroční vycházka dne 5. ledna 2019 již proběhla na trase Dobřany – Valcha. Po cestě jsme nalezli přes 30 druhů hub - lupenatých,  rosolovkovitých a chorošovitých. Opekli jsme si špekáčky a na závěr poseděli v restauraci u tenisových kurtů na Valše. Příští vycházka bude opět někde v okolí města Plzně dne 4. ledna 2020.

Plán činnosti sestavil: Hájek a výbor MK