Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Plán činnosti Mykologického klubu Plzeň na rok 2020

 

A) Schůze MK a vycházky do přírody

1.) Schůze klubu proběhnou 1x v měsíci kromě ledna, února, července a prosince. Začátky schůzí  v 17:00 hod. (čtvrté pondělí v měsíci, výjimky viz níže), ve II. poschodí budovy Západočeské fakulty na Chodském nám., vstup je z Klatovské tř. 51 (s přístupem přes dvůr). 

30. března: Pozor, jedná se o 5. pondělí v měsíci!  Přednáška L. Zeleného v učebně č. 311  na téma  „Houby PR Diana“ Zároveň budou vybírány členské poplatky na rok 2020 v částce 100,-Kč na člena. Členský poplatek se zvyšuje po mnoha letech. Původní částka 50,-Kč již nepostačuje na krytí nákladů, spojených s činností klubu.

27. dubna: Přednáška Oldřicha Jindřicha v učebně č. 311 na téma „Houby Brd“

25. května: Přednáška Svatopluka Jána v učebně č. 311 na téma  „Léčivé houby“

29.června: Pozor, jedná se o 5. pondělí v měsíci!  Přednáška  M. Voráčka v učebně č.311 na téma „ Altaj a houby “

31. srpna: Pozor, jedná se o 5. pondělí v měsíci!  V učebně č. 303. Určování a demonstrace donesených živých hub.

21. září:  Pozor, jedná se o 3. pondělí v měsíci! V učebně č. 303. Příprava výstavy hub a určování donesených živých hub.

26. října: V učebně č. 303. Určování a demonstrace donesených živých hub.

23. listopadu:  V učebně č. 303. Příprava na klubové kolo soutěže „Houby ve sladkokyselém nálevu“ a určování donesených živých hub.

2.) Každý člen klubu se vždy zapíše do prezenční listiny, zajišťuje Kozák. V průběhu schůzí vždy proběhnou aktuální organizační informace.

3.) Exkurze za poznáváním hub budou vyhlášeny podle aktuálního růstu hub, a to na web stránkách klubu a ti, co vlastní mailovou adresu, bude jim na ni zaslána pozvánka.

Výstavy hub

22. - 23.5. (Pá od 10:00 do 18:00 hod. a So od 9:00 do 12:00 hod.) v Arboretu Sofronka  Plzeň-Bolevec.

11. - 12.9. (Pá od 10:00 do 18:00 hod. a So od 9:00 do 12:00 hod.) v Arboretu Sofronka  Plzeň -Bolevec

5. - 6. 10., pondělí až úterý – hlavní výstava na Klatovské tř.  Příprava výstavy v neděli odpoledne 4.10.bude upřesněno na zářijové schůzi a na našich web stránkách.  

                                                                                          

B) Osvěta MK pro veřejnost

1.) Během celého roku (kromě prázdnin) je možné předávat v pracovní dny houby k určení do vrátnice. Vchod z Klatovské tř. 51. Obálku s houbami nebo krabici označit velkými písmeny:  Dr. Kout a svým mailovým, výjimečně tel. kontaktem a doplňujícími údaji, kde (pod čím) bylo sbíráno. Určení nejméně do rodu sdělíme do týdne. Zodpovídá Hájek a Kout.

2.) Houbařská poradna probíhá od začátku září do konce listopadu každé pracovní pondělí (7. 9. – 23. 11. od 16:00 do 18:00 hod. v přízemí v levém zadním rohu vstupní haly za vrátnicí na Klatovské tř. 51. Zodpovídá Hájek a výbor MK. Houby je žádoucí donášet celé, nikoliv uříznuté a poskytnout údaje, kde byly nalezeny. (Louka, druh lesa, podloží aj.).

3.) Dvě výstavky hub (viz výše) jsou v Arboretu Sofronka  Plzeň-Bolevec. Výstavky ve spolupráci  se Správou veřejného statku města Plzně jsou v krásném lesním prostředí pod širým nebem. Zodpovídá Hájek, Vernerová.

4.) Hlavní výstava hub pro veřejnost bude uspořádána v prostorách fakulty (vchod z Klatovské tř. 51) ve dnech 5. - 6. října. Příprava na výstavu v odpoledních hodinách v neděli  4. října. V průběhu výstavy žádáme členy MK o donášku čerstvých plodnic hub. Zároveň bude na výstavě probíhat určování hub pro veřejnost. Zodpovídá výbor MK.

5.) Podle možností pomůžeme při určování hub na výstavách spřátelených MK a při oslovení různými organizacemi provedeme jednoduchou přednášku.  Předběžně je slíbena přednáška  dne 7.3. v Radkovicích u Přeštic. Další přednáška dne 19.3. v MK Klatovy. Zodpovídá Z. Hájek

6.) Kontakt s médii, především s Plzeňským rozhlasem ohledně růstu hub zajišťuje Hájek, Zelený.

 

C) Interní záležitosti kroužku

1.) členský příspěvek 100,-Kč pokud možno uhradit na první, tj. březnové schůzi. Pokladník Černý. Kontakty s ČMS, příp. ČVSM zajišťují  Hájek a Černý, s mykology spřátelených MK Hájek. Web stránky MK spravuje Černý.

2.) Vnitroklubové kolo soutěže „Houby ve sladkokyselém nálevu“ pravděpodobně v sobotu  12.prosince  tradičně ve VŠ klubu v Bastile na Borech. Zajistí výbor, rezervaci prostor Starove.

3.) Výbor koncem roku projedná platební a docházkovou činnost členů MK a případně ukončí členství těm, kteří nezaplatili členský poplatek a nezúčastnili se žádné akce klubu. Podklady zajistí Černý, Kozák.

4.) Revizní komise se sejde koncem roku, provede revizi hospodaření klubu a podá zprávu o výsledku na nejbližší členské schůzi MK v roce 2021. Zodpovídá Tesařová

===============================================================================

 Ponovoroční vycházka dne 4. ledna 2020 již proběhla na trase Orlík - Bolevec. Po cestě jsme nalezli přes 60 druhů hub - lupenatých,  rosolovkovitých a chorošovitých. Opekli jsme si špekáčky a na závěr poseděli v restauraci Tachovská v Bolevci. Příští vycházka bude opět někde v okolí města Plzně dne 2. ledna 2021.

Plán činnosti sestavil: Hájek a výbor MK.