Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Seznam druhů hub nalezených během 5. ponovoroční vycházky (Dobřany-Plzeň Valcha) – 5.1.2019

 

Peziza vesiculosa (řasnatka vosková) – intravilán Dobřany, mulčovací kůra

Gymnopus ocior (penízovka srostlá) – intravilán Dobřany, mulčovací kůra

Plicaturopsis crispa (měkkouš kadeřavý) – větvičky listnáčů

Exidia nigricans (černorosol bukový) – větvičky listnáčů

Xylaria polymorpha (dřevnatka mnohotvárná) – pařez akát

Daedaleopsis confragosa (sítkovec načervenalý) – větve listnáčů

Auricula auricularia judae (ucho Jidášovo) – větev bez černý

Stereum hirsutum (pevník chlupatý) – větve listnáčů

Piptoporus betulinus (březovník obecný) – kmen a větve břízy

Rhodocollybia butyracea f. asema (penízovka máslová kuželovitá) – na zemi v detritu

Hygrophoropsis aurantiaca (lištička pomerančová) – zbytky dřeva

Hygrophorus hypothejus (šťavnatka pomrazka) – na zemi pod borovicemi

Auriscalpium vulgare (lžičkovec šiškový) – šiška borovice

Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná) – větev a kmen listnáče

Rhytisma acerinum (svraštělka javorová) – list javoru klenu

Flammulina velutipes (penízovka sametonohá) – pařezy a větve listnáčů

Trichaptum fuscoviolaceum (bránovitec hnědofialový) – kmen borovice

Pseudoclitocybe cyathiformis (strmělka číškovitá) – na zemi v detritu

Inonotus radiatus (rezavec lesknavý) – větev listnáče

Phyllotopsis nidulans (hlíva hnízdovitá) – kmen a větve břízy

Trametes versicilor (outkovka pestrá) – pařezy břízy

Phlebia radiata (žilnatka oranžová) – pařezy břízy

Fomes fomentarius (troudnatec kopytovitý) – kmen břízy

Tubaria furfuracea agg. (kržatka otrubičnatá) – zbytky dřeva

Dacrymyces sp. (kropilka) – větev listnáče

Nectria cinnabarina (rážovka rumělková) – větvička listnáče

Stereum subtomentosum (pevník plstnatý) – kmen břízy

Schizophyllum commune (klanolístka obecná) – větev buk

Panellus stipticus (pařezník hořký) – pařez dubu

Tremella foliacea agg. (rosolovka listovitá) – větev listnáče

Tremella mesenterica (rosolovka mozkovitá) – větev listnáče

Chondrostereum purpureum (pevník nachový) – pařez smrku

Strobilurus esculentus (penízovka smrková) – šiška smrku

Baeospora myosura (penízečka drobnovýtrusá) – šiška borovice

 

Celkem 34 druhů zaznamenaných hub.