Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Příčinou otravy houbami může být nejen neznalost jedovatých hub, jejich záměna s podobnými jedlými, ale i neopatrnost a nepozornost při sběru.


Nejtěžší otravy (s ohrožením života) :  
Otravy muchomůrkou zelenou(Amanita phaloides) a příbuznými houbami. Středně těžký stupeň otravy tohoto typu  vyvolá u dospělého člověka požití už 1/4 až 1/2 plodnice, smrtelná dávka jsou 1-2 plodnice. Pro otravu je typické dlouhé bezpříznakové období - 8 až 12 hodin od požiti houby do prvních příznaků.
 
První období otravy (1.- 4. den)
Příznaky: prudká bolest v celém břiše, úporné zvracení a průjmy. Celková slabost a schvácenost. Následně  se dostavuje žízeň, selhání ledvin, kolaps. 
Přežije-li nemocný první období,  nastupuje druhé období otravy.

Druhé období otravy (4.-7. den )
Příznaky: Těžké známky selhání jater a ledvin ,může končit kómatem, a to 10.-12. den po požití jedovaté houby.
Přežije-li nemocný i druhé období, zůstávají trvalé známky postižení jater a ledvin. Úmrtnost je 50-80 % případů těchto otrav. U dětí se možnost úmrtí ještě několikanásobně navyšuje. 
Každý nemocný podezřelý z otravy musí být co nejrychleji dopraven do nemocnice. Specifickým antidotem při poškození jater muchomůrkou zelenou je kyselina thiooktová.

 
 
Otrava muchomůrkou pantherovou(Amanita pantherina) probíhá po krátké době latence - 30 minut až 2 hodiny.   Příznaky:psychické vzrušení, pocity horka, závratě, na vrcholu otravy pak zvracení. Úmrtnost je 2-5 %. Léčba v nemocnici je nezbytná. Obdobně probíhá otrava muchomůrkou červenou (Amanita muscaria).

Otrava ucháčem obecným (Gyromitra esculenta)  Dochází především k postižení jater.
Otrava pavučincem plyšovým (Cortinarius orellanus). Doba latence je dlouhá: 2-14 dní. Dochází k selhání ledvin. V léčbě je nutná dialýza na umělé ledvině.

Otrava vláknicí začervenalou (Inocybe patouillardii) 
  Příznaky: nevolnost, křeče, slinotok, třes, prudké bolesti v břiše, dušnost, pokles krevního tlaku. Nemocný je ohrožen otokem plic a srdečním kolapsem. Antidotem jedu je atropin. Lehčí otravy : Otravy po požiti holubinky vrhavky (Russula emetica), ryzce kravského a hnědého (Lactarius torminosus et helvus), hřibu satana (Boletus satanas), hlívy olivové (Pleurotus olearius), pečárky zápašné (Agaricus xanthodermus) i starších plodnic kuřátek (Ramaria). Příznaky: žaludečně střevními potíže. Nejtěžší otravou tohoto typu je otrava závojenkou olovovou (Entoloma lividum) a čirůvkou tygrovanou (Tricholoma pardalotum). Doba latence je asi 2 hodiny. Otrava trvá 2-3 dny.
 
Předešlé řádky se týkají otrav pravých, kromě toho rozeznáváme otravy nepravé a zdánlivé.
Otravy pravé: jsou otravy způsobené požitím jedovatých hub, respektive působením jedů  na náš organizmus.
Otravy nepravé:  po požití jídla z hub máme lehčí nebo těžší zažívací potíže ,  není to způsobeno jedovatostí hub ale zpravidla naší přecitlivělostí, jedná se o individuální nesnášenlivost. Jsou to případy kdy houby jí více lidí ale špatně je jen někomu.Tyto otravy mohou vzniknout též po požití přestárlých či zapařených plodnic jedlých hub.
Otravy zdánlivé: máme obtíže podobné otravě houbami, ale jsou jiného (např. i psychického ) původu. Jedná se třeba o situaci kdy si vsugerujeme že jsme se otrávili houbami, i když byli všechny jedlé.
 

 

První pomoc při otravě

- vypít vlažnou slanou vodu a vyvolat zvracení (nepít mléko!!! )
 - při lehčí otravě (projeví se za 1–4 hodiny po jídle), polkneme větší množství živočišného uhlí (Carbosorb) a zapijeme minimálně půllitrem černého čaje.
- při vážnější otravě (projeví se za 6 až 10 hodin) ,  i v tomto případě polkneme velké množství živočišného uhlí (minimálně 10 tablet) a zapijeme litrem černého čaje.
 - zajistit zbytky hub pro laboratorní určení ( zvratky, zbytky jídla, odřezky hub ). Toto je důležité pro stanovení vhodné léčby.
- nechat se dopravit k lékaři. Nechat se dopravit - je opravdu důležité,rozhodně sami neřídit, při některých otravách dochází i ke ztrátě vědomí a to se s řízením auta poněkud vylučuje, k lékaři - nejlepší je nechat se dopravit do některé velké nemocnice na EMERGENCY , a ne jenom k místnímu praktikovi. Nejlépe je v tomto bodě využít  ZÁCHRANNÉ SLUŽBY : 155    nebo    112
 
Non-stop linka Toxikologického informačního střediska :   224 915 402 nebo 224 919 293
 
 Při použití této linky je třeba sdělit následující informace:
  • kdo je postižený, jeho hmotnost a věk,
  • jaká látka, v jakém množství a před jakou dobou byla požita
  • jaké má postižený příznaky a jaká opatření byla zatím podniknuta
  • kdo a odkud volá, včetně telefonního čísla
Tyto informace jsou nutné k co nejpřesnějšímu zhodnocení situace a určení dalšího postupu !!!